Kościół p.w. Św. Antoniego w Korcu
  Cmentarz katolicki
 

 

 CMENTARZ  KATOLICKI


 

Położony jest na zachodnim skraju miasta, przy drodze do Międzyrzecza. Stoi na nim odrestaurowana XVII-wieczna kaplica cmentarna, zbudowana na oryginalnym planie ośmiokąta, z dachem zwieńczonym niewielką kopułką. W pobliżu kaplicy zachowały się stare nagrobki z klasycystyczną ornamentyką. Na cmentarzu znajduje się także "bratnia mogiła" żołnierzy poległych w 1920 roku oraz grób żołnierza KOP-u.

 

 

 

Drodzy Przyjaciele! 

Jako proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Antoniego w Korcu na Ukrainie, zwracam się z gorącą prośbą o pomoc w ogrodzeniu katolickiego cmentarza znajdującego się w naszym miasteczku.

Od szeregu lat wspólnota parafialna opiekuje się grobami Polaków spoczywających na terenie korzeckiej nekropolii. Pochowanych jest tutaj wielu zasłużonych ludzi, którzy wydatnie wpisali się w historię Korca (m.in. Czesław Chrzanowski, Maria Endrukajtis, Janina Gorczycka). Na cmentarzu znajduje się także „bratnia mogiła” żołnierzy poległych w 1920 roku oraz grób żołnierza KOP-u – Wacława Piotrowskiego, który 17 września 1939 roku oddał życie w obronie Ojczyzny.

Niestety w latach komunizmu cmentarz rujnowano, niszcząc i plądrując stare nagrobki. Na jego terenie wysypywano śmieci. Rozebrano także większą część ogrodzenia, z którego kamień posłużył okolicznym mieszkańcom jako materiał budowlany.

Po powstaniu niepodległej Ukrainy miejscowi parafianie postanowili uporządkować teren nekropolii. Przedsięwzięcie to nie należy do łatwych zadań – parafia liczy tylko 87-u katolików. Nie zważając na trudności odbudowano kaplicę, wywieziono śmieci i gruz, wycięto stare drzewa, wytyczono ścieżki i wyłożono brukowaną alejkę łączącą główną bramę z kaplicą cmentarną. Załatano dziury w przedwojennym parkanie.

Od roku 2012, w okresie wakacyjnym, przyjeżdżają do nas grupy młodzieży z miejscowości Syców w Polsce, którzy w ramach akcji Telewizji Wrocławskiej „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” prowadzą prace restauracyjne oraz inwentaryzacyjne na cmentarzu. W ubiegłym roku dołączyli do nich uczestnicy „VI Rajdu Motocyklowego”. Dzięki ich pomocy cmentarz z każdym rokiem zmienia swój wygląd.

Niestety, nie udało się odbudować całego parkanu okalającego naszą nekropolię. Stanowi to poważny problem, gdyż bardzo często po terenie cmentarza biegają kozy i kury. W zaroślach i pomiędzy mogiłami można znaleźć butelki, śmieci i odpady budowlane.

Stąd nasz gorący apel o pomoc w zebraniu funduszy na ogrodzenie cmentarza w Korcu. Planujemy wyremontować stary parkan znajdujący się z przodu (o długości 253,15 m), natomiast teren z tyłu zagrodzić betonowymi ozdobnymi płytami (metalowa siatka nie bardzo się do tego nadaje, gdyż łatwo ją ukraść). Zgodnie z planem geodezyjnym długość tylnej części ogrodzenia wynosi 332,88 m. Inwestycja obejmuje zakup cementu, piasku, kamienia, sekcji i słupów betonowych, a także koszty transportu, energii elektrycznej i robocizny (w tym: renowację kamiennego parkanu, karczowanie terenu, roboty ziemne). Potrzeba zatem olbrzymich (jak na naszą parafię) nakładów finansowych.

Warto wspomnieć, iż w ostatnich miesiącach, dzięki zaangażowaniu przyjaciół z Polski i Ukrainy, podjęto inicjatywę postawienia obok „bratniej mogiły poległych w 1920 roku”, tablic z imionami i nazwiskami znanych nam żołnierzy, którzy pochowani są na cmentarzu.

Dzięki staraniom pana Edmunda Gosia (opiekuna młodzieży z Sycowa) udało się odnaleźć w polskim archiwum dokładny wykaz osób poległych pod Korcem w wojnie polsko-bolszewickiej.

Okazało się także, iż na korzeckim cmentarzu spoczywa podpułkownik baron Artur Buol – obywatel szwajcarski, Węgier z urodzenia, który umarł w 1920 roku, na skutek ran odniesionych w boju (informację tę przekazał nam pan Grzegorz Kłos). Nazwisko podpułkownika także zostanie upamiętnione.

Planujemy więc uroczyste poświęcenie i odsłonięcie tablic, na które już teraz serdecznie zapraszamy. Jeżeli Bóg pozwoli, uroczystość ta odbędzie się 14 czerwca 2018 roku. Jest to kolejny powód, dla którego należy ogrodzić korzecką nekropolię.

Wszystkich, którym los katolickiego cmentarza w Korcu nie jest obojętny prosimy o wsparcie finansowe. Numer konta można znaleźć na stronie parafialnej.

     Pamiętający w modlitwie                          parafianie z Korca
     oraz                                                ks. Waldemar Szlachta


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzającytutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=