Kościół p.w. Św. Antoniego w Korcu
  O. Serafin Kaszuba
 SŁUGA  BOŻY  KTÓREGO  ZNAMY
O.  ALOJZY  SERAFIN  KASZUBA


Ostatnim proboszczem (do 1945 r.) był ks. Rafał Godziński
ur. w 1883 r., wyśw. w 1914 r., zm. po 1975 r.

Po wojnie w latach 1946-1958 r. dojeżdżał do Korca
obecny Sługa Boży o. Alojzy Serafin Kaszuba.

   

O. SERAFIN KASZUBA  1910 – 1977
Kapłan z Zakonu OO. Kapucynów
Apostoł Kościoła Milczenia
 

O. Serafin Alojzy Kaszuba urodził się we Lwowie w 1910 r. W 1928 r. wstąpił do Zakonu Kapucynów. Po nowicjacie odbywał seminaryjne studia filozoficzno-teologiczne w Krakowie. W 1933 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z tytułem magistra filozofii. Wybuch II wojny światowej zastał go we Lwowie. Jesienią 1940 r. na własną prośbę, za zgodą przełożonych udał się na Wołyń, gdzie na rozległym terenie pozbawionym kapłanów, w bardzo trudnych i niebezpiecznych warunkach służył wiernym swą duszpasterską posługą. W 1958 r. ówczesne władze miasta Równego na Wołyniu zabroniły mu pełnić funkcje kapłańskie. O. Serafin nie pogodził się z tą krzywdzącą decyzją i rozpoczął ukrytą, w pojęciu władz, nielegalną pracę duszpasterską. Z narażeniem się na utratę wolności, a nawet życia, odwiedzał wiernych, głosił im Ewangelię, udzielał sakramentów świętych. Ścigany przez władze, szkalowany w gazetach, pozbawiony prawa stałego miejsca zamieszkania, do 1963 r., jako wędrowny apostoł, służył wiernym od Odessy aż po Dźwińsk. Nieustannie ścigany przez wrogów religii udał się jesienią 1963 r. do Kazachstanu, stał się wędrownym duszpasterzem katolików rozproszonych na rozległych obszarach Ukrainy, Kazachstanu i Syberii. Nie dbając o siebie i nie licząc się ze swym słabym zdrowiem, tropiony przez policję, aresztowany i skazany na wygnanie, następnie zamknięty w zakładzie odosobnienia, skąd uciekł, niczym nie złamany na duchu, całkowicie zdany na Bożą Opatrzność, przez 19 1at niósł ludziom Boga. Zmarł we Lwowie 20 września 1977 r. i został pochowany na tamtejszym Janowskim cmentarzu. Na jego grobie wypisano słowa św. Pawła Apostoła, które streszczają całe życie O. Serafina Kaszuby:
„STAŁEM SIĘ WSZYSTKIM DLA WSZYSTKICH”

  

MODLITWA O KANONIZACJĘ
Sługi Bożego O. Serafina Kaszuby

 

Boże, Ojcze miłosierny, któryś nas uczynił dziećmi swoimi, spraw, by Twój sługa Serafin Kaszuba, kapłan z zakonu. kapucynów został przez Kościół ogłoszony świętym. On całe życie swoje poświęcił ofiarnej pracy, by Twoim dzieciom prześladowanym za wiarę nie brakło światła Ewangelii i łask sakramentów świętych. Przez jego wstawiennictwo proszę Cię, udziel mi łaski, której obecnie. tak bardzo potrzebuję... . Szczególnie zaś proszę Cię o to, bym podobnie jak O. Serafin we wszystkim zdawał się na Twoją Opatrzność i nawet w najtrudniejszych okolicznościach życia powtarzał: „Ojcze, nie moja, lecz Twoja niech się stanie wola!” Proszę Cię o to w imię Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen. 

(Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...).

 

Za zgodą Stolicy Apostolskiej Zakon Kapucynów stara się o kanonizację O. Serafina Kaszuby. Zachęca się wiernych, by w swoich potrzebach zanosili swe modły do Boga przez wstawiennictwo O. Serafina i o łaskę ogłoszenia go świętym.


O otrzymanych łaskach proszę pisać na adres:

Wicepostulator sprawy kanonizacyjnej
O. Serafina Kaszuby

ul. Loretańska 11
31-114 Kraków 


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło 6 odwiedzający  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja