Kościół p.w. Św. Antoniego w Korcu
  Nazwiska odczytane na płytach nagrobnych korzeckiego cmentarza
 NAZWISKA  ODCZYTANE
NA  PŁYTACH   NAGROBNYCH
KORZECKIEGO  CMENTARZA
Dane do opracowania spisu nagrobków
dostarczył swego czasu p. Witold Ziółkowski.

Obszerniejszą listę sporządził p. Edmund Goś,
który wraz z grupą młodzieży z Sycowa
przebywał w Korcu w dniach 9 – 17 lipca 2012 r.
Remontowali oni groby na naszym parafialnym cmentarzu
w ramach dolnośląskiej akcji TVP Wrocław
i Kuratorium Oświaty:

„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

 


(Uwaga!  ##  =  dane nieczytelne)

 

1.     ## z Macińskich Chorążyny; † ##;

2.     Bagiński Kajetan; † 17.07.1946

3.     Bajkowska Róża; † ##

4.     Bronikoski Andrzej; † 25.02.1873; żył 68 lat

5.     Bronikoski Teofil; † ##; żył 14 lat

6.     Bronikoskie Józef Julian i Anna; żyli po 2 lata

7.     Brusi#o Hilary; ur. 1884; † 1946

8.     Budkiewicz Józef; † 10.03.1903; żył 72 lata

9.     Chmielowska Elżbieta; † 05.09.1915

10.   Chodakowska Anna; † 25.12.1908; żyła 62 lata

11.   Chodakowska Gruzina; † 07.18#8; żyła 58 lat

12.   Chodakowska Julia; † 20.02.1906; żyła 41 lat

13.   Chyczewski Roman; ur. 28.02.1835; † 04.05.1909

14.   Czaplińska z Chodakowskich Petronela; † 1942
        (do rodziny Czaplińskich należał Hutor Starokorecki)

15.   Czaplińska z Wojciechowskich Bronisława; ur. 1896; † 1949

16.   Czapliński Feliks; † 1935

17.   Czarnecka Olimpiada; ur. 1896; † 05.09.1923

18.   Czekalska Maria; ur. 10.11.1921; † 15.02.1996; (napisy: cyrylicą)

19.   Czekalski Jan; (napisy: cyrylicą)

20.   Czekalski Leon; ur. 1035; † 1996; (napisy: cyrylicą)

21.   Dąbrowski Georgij; ur. 11.08.1955; † 22.10.2001

22.   Dąbrowski Jan; ur. 12.04.1926; † 22.12.1996

23.   Dombrowska Józefa; ur. 1900; † 25.12.1978

24.   Dombrowski Leon; ur. 1900; † 29.02.1978

25.   Drzewiecka z Jakubowskich Lukrecja; † 29.11.1825; żyła 65 lat
        Chorąży Powiatu Rówieńskiego

26.   Drzewiecki Ignacy; † 29.03.1845; żył 68 lat
         Deputat. Powiatu Rówieńskiego

27.   Dulański Piotr; żył 70 lat

28.   Dworzańska Matylda z Załęskich; ur. 1821; † 1889

29.   Endrukajtis z Bouffałów Maria; † 01.12.1927; żyła 70 lat

30.   Garlińska Maria; † 10.03.1965

31.   Gilewicz Julia; † 06.07.1906; żyła 90 lat

32.   Gilewicz Stanisław; † 15.05.1905; żył 62 lata

33.   Godziński Feliks; ur. ##; † 29.03.1938
         ojciec proboszcza ks. Rafała

34.   Gorczyccy Piotr i Anna (Antonii?); zmarli w dziecinnym wieku

35.   Gorczycka Anna; † 02.05.1911; żyła 13 lat

36.   Gorczycka z Bauffałów Józefa; † 30.06.1912; żyła 53 lata

37.   Gruszecki Piotr Antoniew; † 13.04.1920; żył 56 lat

38.   Guwnicka Anna; † 12.05.1910; żyła 13 lat

39.   Hodakowski Kazimierz; ur. 1925; † 1932

40.   Hudzicki Franciszek; † 29.02.1924; żył 60 lat

41.   Hudzińska Galińska ##; † 1928; żyła 60 lat

42.   Hulla Karol; † 22.01.1904; żył 72 lata

43.   Iwanowski Iwan; † 1948; (napisy: cyrylicą)

44.   Jaskólska Maria; † 03.05.1937; żyła 63 lata

45.   Karasiewicz Tekla; ur. 1925; † 1990

46.   Kardaszewicz Stanisław; † 03.07.1906; żył 47 lat

47.   Karuszkowski Stanisław; † ##; żył 58 lat

48.   Kobryk Józefa; † 12.01.1911; żyła 28 lat

49.   Kowalski Antoni; ur. 24.02.1884; † 09.12.1955
        (urodzony w Rzeczeczynie, zmarł w Korcu)

50.   Kozłowski Gabryel; † 01.01.1849; żył 72 lata

51.   Kreczmarowska Ustima; ur. ##; † 12.06.1939; (napisy: cyrylicą)

52.   Kwatera legionistów z 1920r.; „32 poległych za Ojczyznę”

53.   Lenkiewicz Michał; † ##; żył 42 lata, kapitan

54.   Lipińska Joanna; † ##.11.1915; żyła 79 lat

55.   Lipiński Hieronim; † ##.10.1917; żył 48 lat

56.   Mankiewicza Józefa

57.   Masalski Marjan; † 24.04.1909; żył 20 lat

58   Masalski Stanisław

59   Masalski Staszek(?); † 13.04.182#; żył 71 lat(?)

60.   Myszewska Znebelskich Franciszka; † 02.10.1909; żyła 65 lat

61.   Nykel z Pasławskich Maryja; † ##; żyła 22 lata

62.   Ordynsky Antony; † 08.19#8; żył 64 lata

63.   Ordynsky Mikołaj; † 05.03.1917; żył 31 lat

64.   Piotrowski Wacław; ur. 28.09.1921; † 17.09.1939
        „żołnierz KOP-u”, „zginął za Ojczyznę”

65.   Popławska-Forysiewicz Jadwiga; ur. 15.10.1921; † 12.09.1940

66.   Popławska-Gajewska Rozalia; ur. 04.09.1896; † 16.12.1950

67.   Popławski Seweryn; ur. 08.01.1890; † 04.09.1930(?)

68.   Popławski Tadeusz; ur. 19.07.1930; † 06.03.2000

69.   Prus-Frankowski Jan; ur. 24.11.1853; † 12.03.1895
         (metalowy pomnik)

70.   Rokoska Rozalija; † ##; żyła 93 lata

71.   Rudzki Julian

72.   Sielawa Krysia; ur. 01.11.1923; † 06.04.1927

73.   Slinska z Czyrkowskich Teresa; † ##; żyła 27 lat
         (krzyż i napisy w metalu)

74.   Stefanowska Nina

75.   Stefanowska z Kucmusów Magdalena; ur. 1858; † 14.12.1931

76.   Stefanowski Julian

77.   Stefanowski Marian; ur. 22.08.1900; † 01.05.1943

78.   Szydelski Dionizy; † ##; żył 26 lat

79.   Talko Jan; ur. 15.03.1930; † 09.01.1999

80.   Terleccy Ignacy i Barbara

81.   Trzebeniak Anna; † 07.07.1936; żyła 22 lata

82.   Tyszecki Jan; † ##; żył 56 lat

83.   Waśkowski Władysław; † 23.12.1878; żył 48 lat

84.   Wdowiak Franciszek-Ksawery; † 25.02.1929; żył 71 lat

85.   Wdowiak Zygmunt; † 1915; żył 26 lat; „poległ na polu walki”

86.   Wdowiakówna Marja; † 10.07.1922; żyła 29 lat

87.   Weglazska z Michalików Helena; † 1906

88.   Wroczyńska Bregida; † 08.04.1839; żyła 36 lat

89.   Wroczyńska Franciszka; † ##

90.   Wroczyńska Izabella; † 31.08.1888; żyła 75 lat

91.   Wroczyńska z Burzyńskich Tekla; † 03.02.1843; żyła 65 lat
        sędzina

92.   Wroczyński Aleksander; † 21.04.1831; żył 22 lata

93.   Wroczyński Leonard; † 06.10.1817; żył 56 lat

94.   Wroczyński Stanisław; † ##; żył 30 lat

95.   Wysocka z Zaboklickich Józefa; † ##; żyła 26 lat

96.   Wysoczańska z Gilewiczów Zofia; † 20.12.1908; żyła 68 lat

97.   Załęski Józef; ur. 1825; † 1900

98.   Znamierowska Anna; † 26.12.1900; żyła 68 lat

99.   Zubrzyccy (rodzina)

100. Żygadło Adam; † ##; żył 21 lat

101. Żygadło Mateusz; † ##; żył 74 lata

102. Żygadło Petronela; † ##; żyła 78 lat

 


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło 6 odwiedzający  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja